Gabiony

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą. Nowością są gabiony. Ogrodzenia gabionowe To nowoczesna i ciekawa odpowiedź dla tradycyjnego ogrodzenia. Składają się one ze stalowych koszy, których wypełnienie stanowią kamienie naturalne, tworząc nowoczesne i funkcjonalne ogrodzenie. W wyniku połączenia stali z kamieniem powstaje efektowna i trwała konstrukcja gabionów o nieograniczonych możliwościach aranżacyjnych. Każdy projekt ogrodzenia gabionowego dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i wizji naszych klientów. Solidność materiału użytego do produkcji ogrodzenia daje mu gwarancję niezwykle wysokiej jakości, a co za tym idzie zapewnia mu długą żywotność.
Ogrodzenia gabionowe, dzięki swoim właściwościom dźwiękochłonnym rewelacyjnie tłumią uliczny hałas. Gabiony wykonane są z profili ceowych, łączonych prętami. Spawane ze sobą, ocynkowane ogniowo kosze wykazują niesamowitą wytrzymałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych czy uszkodzeń mechanicznych. Materiały stosowane przy produkcji ogrodzeń gabionowych są całkowicie bezpieczne dla środowiska. Co ważne po demontażu ogrodzenia można powtórnie wykorzystać jego budulec (kamień, drut). Solidna konstrukcja koszy skutecznie zabezpiecza całość ogrodzenia przed niekorzystnym wpływem sił rozpierających. Oprócz wspomnianych właściwości, dodatkowym atutem ogrodzeń tego rodzaju jest ich niewielki koszt i oferowana opcja wykonania w różnych wymiarach. Ale to nie wszystkie możliwości jakie dają gabiony. Niewątpliwym atutem ogrodzeń o takiej formie jest łatwość i szybkość i montażu, który bez problemu można wykonać bez względu na porę roku.
Gabiony dzięki swoim walorom estetycznym to rozwiązanie stosowane przy: posesjach prywatnych, firmach czy obiektach handlowo-usługowych. Konstrukcja o różnej wielkości i różnych kształtów daje szeroką możliwość stosowania tak oryginalnego sposobu zabezpieczenia terenu, jakim są ogrodzenia gabionowe. Producent tego typu ogrodzeń gwarantuje swoim klientom pełne zadowolenie z ich użytkowania przez długie lata. Bowiem obok obiektu ogrodzonego gabionami nie można przejść obojętnie. Tak efektowne rozwiązanie uatrakcyjni niejedną posesję, gwarantując klientom wysoki poziom satysfakcji z użytkowania produktu.

Wir laden Sie ein, sich mit unserem breiten Angebot vertraut zu machen. Gabionen sind ein Novum. Gabionenzaun Dies ist eine moderne und interessante Antwort für einen traditionellen Zaun. Sie bestehen aus Stahlkörben, die mit Natursteinen gefüllt sind und einen modernen und funktionellen Zaun bilden. Durch die Verbindung von Stahl und Stein entsteht eine effektive und dauerhafte Konstruktion von Gabionen mit unbegrenzten Anordnungsmöglichkeiten. Jedes Gabionenzaunprojekt ist an die individuellen Bedürfnisse und Visionen unserer Kunden angepasst. Die Festigkeit des Materials, das für die Herstellung des Zauns verwendet wird, gibt ihm eine Garantie für extrem hohe Qualität und bietet ihm somit eine lange Lebensdauer.
Gabionenzäune unterdrücken dank ihrer schallabsorbierenden Eigenschaften sensationell Straßenlärm. Gabionen bestehen aus U-Profilen, die mit Stangen verbunden sind. Geschweißte feuerverzinkte Körbe zeigen eine unglaubliche Festigkeit und Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse oder mechanische Beschädigungen. Die Materialien, die bei der Herstellung von Gabionen verwendet werden, sind absolut umweltfreundlich. Wichtig ist, dass Sie nach dem Abbau des Zaunes sein Baumaterial (Stein, Draht) wiederverwenden können. Die massive Konstruktion der Körbe schützt effektiv den gesamten Zaun gegen die nachteiligen Auswirkungen der sich ausbreitenden Kräfte. Zusätzlich zu den erwähnten Eigenschaften ist ein zusätzlicher Vorteil von Zäunen dieser Art ihre geringen Kosten und die in verschiedenen Dimensionen angebotene Option. Aber das sind nicht alle Möglichkeiten, die Gabionen bieten. Ein unzweifelhafter Vorteil von Zäunen dieser Form ist Leichtigkeit und Geschwindigkeit und Montage, die unabhängig von der Jahreszeit leicht durchgeführt werden können.
Dank seiner ästhetischen Qualitäten ist Gabionen eine Lösung für: Privateigentum, Unternehmen und Handels- und Dienstleistungseinrichtungen. Die Konstruktion von verschiedenen Größen und verschiedenen Formen gibt eine breite Möglichkeit, eine originelle Art des Schutzes des Gebiets zu verwenden, die Gabionenzäune sind. Der Hersteller dieser Art von Zaun garantiert seinen Kunden die volle Zufriedenheit mit ihrer Verwendung seit vielen Jahren. Denn neben dem von Gabionen umschlossenen Objekt kann man nicht gleichgültig vorbeigehen. Eine solche effektive Lösung wird mehr als eine Immobilie attraktiver machen und den Kunden eine hohe Zufriedenheit mit der Nutzung des Produkts garantieren!

odwiedź nas na: